قیمت اسپیس فریم

قیمت اسپیس با توجه به نوع آن تعیین میگردد.قیمت اسپیس متری ۳۹۵۰۰ میباشدکه این قیمت برای اسپیس طرح زد میباشد.قیمت اسپیس فریم قوس دار متری ۴۴۰۰۰ تومان میباشد.

قیمت اجاره اسپیس فریم با در نظر گرفتن نوع کار و متراژ معین میگردد.قیمت اجاره اسپیس فریم در نوع های مختلف متفاوت میباشد.قیمت اجاره قاب اسپیس با توجه به ابعاد و تعداد قاب ها تعیین میگردد.

[تعداد: 27    میانگین: 5/5]
فهرست