ابعاد اسپیس فریم

اسپیس فریم در اندازه های متفاوتی تولید میگردد.ابعاد اسپیس فریم بسته به نوع استفاده معین میگردد. ابعاد اسپیس فریم ها به صورتی میباشند که با اتصال آنها به یکدیگر ابعاد مختلف را میتوان ساخت.

ابعاد اسپیس فریم

اسپیس فریم ۴ متری

اسپیس فریم ۳٫۷ متری

اسپیس فریم ۳٫۶۶ متری

اسپیس فریم ۳٫۶ متری

اسپیس فریم ۳ متری

اسپیس فریم ۲٫۷ متری

اسپیس فریم ۲٫۴ متری

اسپیس فریم ۲٫۳۳ متری

اسپیس فریم ۲ متری

اسپیس فریم ۱٫۷ متری

اسپیس فریم ۱٫۳۳ متری

اسپیس فریم ۱ متری

اسپیس فریم ۷۰ سانتی

اسپیس فریم ۶۶ سانتی

اسپیس فریم ۶۰ سانتی

اسپیس فریم ۵۰ سانتی

اسپیس فریم ۳۳ سانتی

اسپیس فریم۳۰ سانتی

اسپیس فریم ۱۵ سانتی

ابعاد و اندازه مقطع اسپیس فریم ها ۱۵ سانت در ۱۵ سانت میباشد.

[تعداد: 7    میانگین: 5/5]
فهرست